top of page

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ

Filtration

I malé množství částic může mít vážný negativní dopad na životnost ventilů, těsnění a čerpadel. Pomocí filtrační technologie ECOFIL© lze z oleje odfiltrovat velkou část kontaminace, dokonce i ty nejmenší mikročástice až do 1 mikronu, a také volnou vodu, čímž se minimalizují poruchy a poruchy a výrazně se zvýší využití. Prodloužením životnosti oleje o 3–6 krát lze zaručit  prodloužení životnosti oleje. V důsledku toho lze intervaly výměny výrazně prodloužit.  

Proto nabízíme přímou filtraci oleje u zákazníka a poskytujeme vám také širokou škálu filtračních prvků a systémů. Pracujeme podle požadavků na Údržbu  čistota olejových náplní podle ISO 4406 (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001)  

Tímto filtračním principem dosahujeme extrémně vysoké absorpční kapacity filtračních prvků, což je až 2 000 g pevných látek a až 900 ml vody (v závislosti na filtračním prvku). Je dosaženo velmi vysoké separační rychlosti (hodnota ßx: 99,998%). Částice do velikosti 1 μm a voda / kondenzát jsou z oleje velmi účinně odfiltrovány.

Schmutzverursacher 2.png

Pevné částice, lak a voda

logoeco4Asset 3.png

po                          Filtrace

ANALÝZA OLEJE

Ölanalyse

Nabízíme kompletní laboratorní analýzu vzorků všch značek olejů a maziv u akreditovaných laboratoří ECOFIL spol. s r.o., MOTOREX AG a OELCHECK GmbH., které pracují podle nejnovějších standardů praktických znalostí. Výsledky jsou podrobné laboratorní protokoly až s 25 vyhodnocenými prvky (např. Stanovení kinematické viskozity, obsah vody podle Carl-Fishera, obsah nečistot podle ISO 4406).

 

Přesná laboratorní analýza je velmi důležitou součástí monitorování stavu olejových náplní, se kterou získáte dokonalý přehled o stavu oleje ve vašem vlastním zařízení.

analysis-2030266.jpg
NAS.3-12.png
scientific-researches-4273068_1280.jpg

Na vyžádání může být filtrační jednotka vybavena přídavným zařízením pro vyhodnocování nečistot. Používá se integrovaný systém analýzy oleje, který je instalován přímo ve filtrační jednotce. Zařízení NEURON© pro snímač oleje ECOFIL© odpovídá stavu techniky pro detekci částic v tekutinách. Kompaktní design ve spojení s integrovanou špičkovou technologií nabízí nezávislý systém pro sledování stavu oleje a systému.  

Existuje také možnost použití olejového testovacího pouzdra ECOFIL©. Obsahuje všechny potřebné komponenty pro odebírání vzorků a vyhodnocování stavu oleje.

KOFFER.png
neuronenGerät.png

INSTALACE

Installation

Našim zákazníkům nabízíme službu instalace dalších obtokových filtrů přímo na jejich systémech, na stavební stroje nebo jiná zařízení.

Naše sestava filtrů také obsahuje kompletní řadu hydraulických komponentů, pro které náš servisní technik připraví hadice na lisu, spojí celou sadu a uvede ji do provozu.

Naše společnost je schopna zajistit instalaci, servis a opravy po celé České republice a na Slovensku.

excavators-1937151.jpg
imago0095253289s.jpg
wind-turbine-2218457_1280.jpg
bottom of page