top of page

MIKROFILTRACE ECOFIL

Stanovili jsme si cíl výrazně prodloužit životnost hydrauliky, převodových skříní a dalších vysokotlakých systémů v celé řadě průmyslových odvětví. Aby bylo možné zaručit výrazné prodloužení doby chodu stroje a systému, musí být zaručeno neustálé sledování údržby a čistoty provozních kapalin. To by mělo zajistit udržitelnou výrobu se současnými úsporami nákladů a efektivitou pro společnost.  

Roky výzkumu nám umožnily vyvinout vícevrstvý celulózový a polypropylenový filtr s radiálním tokem, který z oleje zcela odstraní volnou vodu a téměř všechny částice nečistot. Kvalita filtrace překračuje environmentální a technické požadavky na použití mazacích systémů, spalovacích motorů a hydraulických systémů.

210102_Ecofil22.png

-Filtrace

PROVOZNÍ NÁKLADY

Návrat investic

Minimalizace 
intervaly výměny oleje

Bez filtrace

Vyšší
Dostupnost stroje

PROVOZNÍ DOBA

Snížení 
Náklady na údržbu a personál

Minimalizace opotřebení

logoeco4Asset 3.png

S                

FILTRAČNÍ PROCES

Chyby systému, opotřebení a prostoje systémů přímo souvisejí s kontaminací oleje. I malé množství částic může mít vážný negativní dopad na životnost ventilů, těsnění a čerpadel.

Filtrace ECOFIL© je doplňkem ke standardním filtračním systémům. Interakce dvou složek filtru je klíčem ke zvýšení účinnosti a efektivity. Kromě odstranění pevných částic je rozhodující výhodou filtru ECOFIL© úplné odstranění volné  vody, která není standardními filtry odstraněna. To také vede ke značnému prodloužení životnosti. 

Prodloužená životnost oleje  

​​

• Úspora nákladů při nákupu oleje a olejových filtrů

• Snížení nákladů na likvidaci použitého oleje

• Čistota olejů je udržována dlouhodobě a v důsledku toho optimální stav olejové nápně    

•  Je  zajištěn bezpurochový provoz zařízení

Minimalizace provozních nákladů stroje  

• Snížení opotřebení

• Prodloužení životnosti mazacích a hydraulických systémů 

• Snížení prostojů strojů

• Čištění provozních kapalin za chodu systému a i v klidu      

• Možné náklady na neočekávné závady se snižují

• Odstraňuje problémy, které vyplývají z kontaminovaného oleje

• Snížení nákladů na údržbu 

udržitelnost  

• Zachování zdrojů a ekologická pomoc

• Certifikace systému (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001)

Zertifikate.png
bottom of page