AKCE - Natankujte u nás a získejte 10 litrů paliva ZDARMA

Úvod / Novinky / AKCE - Natankujte u nás a získejte 10 litrů paliva ZDARMA
AKCE - Natankujte u nás a získejte 10 litrů paliva ZDARMA

Vážení zákazníci,

od 01.02.2021 jsme pro Vás na naší čerpací stanici v Žulové připravili AKCI:

Natankujte u nás 10x 30 litrů paliva a získejte ZDARMA 10 litrů pohonných hmot


Zjednodušené podmínky a informace
1) Zákazník, který natankuje minimálně 30 litrů PHM na čerpací stanici oil TEAM a.s. v Žulové, provozované společností oil TEAM a.s., může obdržet na požádání od obsluhy čerpací stanice kartu s číselným identifikátorem.

2) Každé natankování 30 litrů pohonných hmot zaznamená obsluha čerpací stanice při placení do karty po jejím předložení zákazníkem.

3) Při nebo po dosažení 10 záznamů o tankování může zákazník předložit a odevzdat hrací kartu s vyplněnými údaji (jméno, adresa, email, telefon) obsluze čerpací stanice a zákazník si zdarma natankuje 10 litrů pohonných hmot. Při uplatnění 10 litrů zákazníkem zdarma a zároveň vyšším tankováním zákazníkem, než je toto množství, nelze množství zdarma uplatnit a zákazníkovi bude vyúčtováno kompletní množství tankování. Poškozené či jinak nečitelné hrací karty nebudou bez dalšího obsluhou čerpací stanice oil TEAM a.s. přijímány.

4) Akce proběhne od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021. Do akce jsou vždy přijímány jen ty karty, splňující podmínky účasti, které byly obsluze čerpací stanice předány zákazníkem nejpozději k poslednímu dni, tj 30. 4. 2021. Karta předložená zákazníkem po konci akce nebudou obsluhou čerpací stanice již přijímány.

5) Vyplněním údajů na kartě (jméno, adresa, email, telefon) a předáním karty obsluze čerpací stanice oil TEAM a.s k možnosti čerpání PHM, dává zákazník výslovný souhlas s tím, aby společnost oil TEAM a.s. tyto osobní údaje zpracovala a využila výhradně pro potřeby akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a současně tímto úkonem prohlašuje, že se seznámil s Úplnými podmínkami a informacemi soutěžní akce, které jsou dostupné na www.oilteam.cz nebo na vyžádání na letáku u obsluhy čerpací stanice oil TEAM a.s.

6) Akce probíhá od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021, anebo do odvolání na čerpací stanici oil TEAM a.s. v Žulové, ulice Hlavní. Společnost oil TEAM a.s. si vyhrazuje kdykoliv změnit podmínky akce a rovněž tak kdykoliv předčasně ukončit akci, což zveřejní na svých internetových stránkách www.oilteam.cz a zároveň na čerpací stanici oil TEAM a.s. v Žulové.

7) Akce se netýká smluvních partnerů (tj. těch, kteří mají se společností oil TEAM a.s. smlouvu na odběr PHM, ať již formou odběru PHM oproti podpisu na dodacím listu, nebo zákaznickými kartami). Akce platí pro zákazníky, kteří na čerpací stanici pohonných hmot platí v hotovosti, bankovními platebními a CCS kartami.

Sdílet na sociální služby: