oil TEAM a.s.     O nás     Služby     eSHOP     Čištění olejů     Kontakty
  0 Kc 0

Váš košík Cena 0 Kc

Minerální olej v potravinách - Publikace časopisu FTI

Úvod / Novinky / Minerální olej v potravinách - Publikace časopisu FTI
Minerální olej v potravinách - Publikace časopisu FTI

Minerální olej v potravinách – riziko požadování náhrady po zemědělcích a jejich zaměstnancích?

Ag BioÖl
Celostátní pracovní sdružení
Maziva a provozní látky šetrné k životnímu prostředí

Minerální olej v potravinách – riziko požadování náhrady po zemědělcích a jejich zaměstnancích?
Vylepšené analytické metody vynášejí na světlo: v mnoha potravinách jsou přítomné stopy minerálních olejů. To může být zdraví ohrožující. Existuje podezření na zvýšené riziko rakoviny. V každém případě by se neměly (především aromatické uhlovodíky obsažené v minerálních olejích) vyskytovat v potravinách, ovšem podle různých zdrojů se přesto vyskytují v pětině prověřovaných potravin.
Jestliže by z tohoto důvodu musely být takové potraviny staženy z prodeje, vzniká tím velká finanční škoda. K tomu ovšem přicházejí další možná vysoká rizika požadování náhrad po zemědělských podnicích a jejich pracovnících, neboť původcem toho mohou být mimo jiné zemědělská zařízení a zemědělské stroje.
Na svém posledním jednání dne 22. července 2018 TAT (Technik Arbeit Transfer GmbH) rozhodla založit celostátní pracovní společnost Maziva a provozní látky šetřící životní prostředí (zkratka: AG BioÖl), která bude podporovat zemědělce při minimalizaci tohoto rizika. V této společnosti je rovněž zastoupena technika lesnictví.
Až dosud se diskuse sice v zásadě pohybuje ještě kolem otázky, zda a nakolik se zbytky minerálních olejů mohou přes obaly dostávat do potravin. Ale stále více se do vědomí dostává problematika toho, že se také především hydraulické oleje a maziva ze zemědělských strojů dostávají jako minerální oleje přes půdu a spodní vodu a nebo i přímo (při sklizni) do potravin.

Protiopatření
Existují různé možnosti, jak přenos minerálních olejů do půdy, vody a rostlin minimalizovat nebo ještě lépe vyloučit. Jsou to lepší těsnění, zvýšená pozornost při výměně strojů, záchytné vany, pečlivé odstranění již zjištěných znečištění. Ale při ztrátovém mazání je těmto snahám konec. Ztrátové mazání totiž znamená, že mazivo se dostává již z principu (!) do půdy. Sice v malých množstvích, ale vždy znovu a znovu, a potom se shromažďuje v potravním řetězci. A ztrátové mazání je u zemědělských strojů dnes docela běžná praxe. Jednodušší a mnohem účinnější řešení znamená: ve strojích nemá být vůbec žádný minerální olej. A jde to!
Jde to pro pohonné hmoty a oleje do motoru a převodovky. Ty se ale do půdy dostávají jen zřídka (pokud nejde o nehodu). Akutně důležitější jsou hydraulické oleje, které se (nejen u nehod), podle zkušenosti vyznačují vysokými úbytky (při propojování strojů, u malých úniků, a přirozeně také při defektech hadic). Odvětví oboru likvidace olejů počítala ještě před několika roky se „ztrátami“ 50 – 80 %. To ovšem pouze pro zemědělství znamená přibližně 10.000 tun ročně! Kde všude mohou zůstat? A velmi důležitá jsou maziva v otevřených zařízeních, tak zvané ztrátové mazání. Zde se minerální oleje již podle určení dostávají do životního prostředí – do orné půdy, do spodní vody, do povrchových vod, tedy k rostlinám určeným ke sklizni a touto cestou pravděpodobně přímo také do našich potravin.
Velmi nepříjemné na tomto celém dění je to, že skutečně existují maziva a provozní látky šetrné k životnímu prostředí, které jsou podle dnešního stavu zkušeností a znalostí technicky plně výkonné a přitom zdravotně zcela neškodné. V lesnictví, v oblastech s povinností ochrany vody a v dalších oblastech citlivých z hlediska ochrany životního prostředí je jejich použití dnes již povinnost. Přitom právě v prvním stupni výroby potravin a krmiv nejsou dobře využívány. Uživatelé je neznají, jsou (krátkodobě) dražší – tady je třeba něco změnit. Ovšem změnit by to rychle mohl již první větší případ požadavku náhrady. Členové pracovního sdružení pro maziva a provozní látky šetrné k životnímu prostředí (AG BioÖl) jsou tohoto názoru, že by k tomu nemělo a nemuselo dojít. Toto pracovní sdružení chce vyvíjet a realizovat rozsáhlý projekt k tomu, aby se zabránilo vnášení minerálního oleje do potravin a tím se přinejmenším výrazně snížily nároky náhrady škod vůči zemědělcům a jejich zaměstnancům.
Kdo má otázky, může přispět informacemi nebo má zájem zúčastnit se tohoto projektu, může se rád přihlásit na:
Gerburgis Löckemann M.A. nebo
Prof. Dr. Robert Tschiedel
TAT Technik Arbeit Transfer
gGmbH TAT Technik Arbeit
Transfer gGmbH
Hovesaatstraße 6
48432 Rheine
05971 990-195 05971 990-101
gerburgis.loeckemann@tat-zentrum.de
robert.schiedel@tat-zentrum-de

Sdílet na sociální služby:    

Všechny ceny bez DPH pokud není uvedeno jinak.

  Nabídka produktů
  Kancelář
  oil TEAM a.s.

Markvartovická 1358/9c
747 14 Ludgeřovice

    +420 595 020 670

    info@oilteam.cz
    www.oilteam.cz
    IČ: 47673478, DIČ: CZ47673478