oil TEAM a.s.     O nás     Služby     eSHOP     Čištění olejů     Kontakty
  0 Kc 0

Váš košík Cena 0 Kc

Minerální olej v potravinách

Úvod / Novinky / Minerální olej v potravinách
Minerální olej v potravinách

Riziko požadavku náhrady škody po zemědělcích a jejich pracovnících
Zlepšené analytické metody přinesly nová varovná zjištění : v mnoha potravinách se nacházejí stopy minerálních olejů. To může ohrožovat zdraví. Existuje podezření na zvýšené riziko rakoviny. V každém případě by se ale neměly v potravinách vyskytovat minerální oleje, a to především aromatické. Ovšem podle nejrůznějších zdrojů v pětině kontrolovaných potravin tomu tak je.

Jestliže by z tohoto důvodu musely být potraviny staženy z trhu, vzniká tím velká finanční škoda. Může také dojít požadavku náhrady škody vůči zemědělským podnikům a jejich zaměstnancům, neboť důvodem tohoto stavu mohou být mimo jiné zemědělské stroje a zemědělská zařízení.
Při posledním zasedání dne 22. června 2018 se TAT Technik Arbeit Transfer GmbH a touto společností organizované pracovní společenství AG BioÖl,rozhodli podporovat zemědělce při minimalizaci tohoto rizika.

Až dosud se diskuse v zásadě vedla ještě jen kolem otázky, zda a jak se zbytky minerálních olejů mohou dostat do potravinpřesbalení. Ovšem stále více se do povědomí dostává problematikakterá ukazuje na to, že se do potravin dostávají hydraulické oleje a tzv. ztrátová maziva ze zemědělských strojů přes půdu a spodní vodu a to někdy i přímo (při sklizni).
Přitom existují různé možnosti, jak přenášení minerálních olejů do půdy, vody a rostlin minimalizovat nebo úplně vyloučit. Jsou to lepší těsnění strojů, pozornější výměna jednotlivých zemědělských strojů, záchytné vany nebo pečlivé odstranění již zjištěných úniků. Ale především konec tzv. ztrátového mazání. To totiž znamená, že se mazivo již z principu dostává do půdy. V malých množstvích, ale stále znovu a tím se nakonec dostává do potravinového řetězce. Přitom toto ztrátové mazání je u zemědělských strojů a zařízení docela běžná praxe.
Přitom jednodušší a mnohem účinnější řešení je k dispozici: nemít ve stroji vůbec žádný minerální olej.
Jde to!
Jde to pro pohonné látky a pro motorové a převodové oleje. Ovšem ty se do půdy dostávají jen zřídka (pokud pomineme nehody).
Důležitější akutně jsou hydraulické oleje, u kterých (a to i mimo nehody) dochází podle zkušeností k vysokým únikům (při propojování strojů, u drobných úniků, ale přirozeně také při defektu hadic). Obor likvidace použitých olejů ještě před několika málo roky počítal s 50 – 80 % „ztrát“, což ovšem jen v zemědělství znamená více než 10.000 tun ročně.
Důležitá jsou rovněž maziva v otevřených zařízeních, tedy při tzv. ztrátovém mazání. Zde se dostávají minerální oleje již z principu do životního prostředí – do orné půdy, do spodní vody, do povrchové vody, tím do sklízených rostlin a touto cestou pravděpodobně přímo do naší potravy.
Nejhorší na tomto všem je to, že již existují maziva a látky šetrné k životnímu prostředí, které podle dnešního stavu zkušeností a znalostí jsou technicky zcela výkonné a přitom zdravotně nezávadné. V lesnictví, v oblastech ochrany vodních zdrojů a jiných místech citlivých na stav životního prostředí je to často docela povinnost. Avšak právě v prvním stupni výroby potravin a krmiv jsou používány jen málo nebo dokonce vůbec. Mnoho uživatelů je nezná, jsou dražší, ledacos by se muselo změnit …..
To by se ale při již prvních větších případech požadavku náhrady škody rychle změnilo. Tak daleko k tomu nemusí a nemá dojít – to je názor členů celostátního pracovního sdružení pro maziva šetrná k životnímu prostředí (AG BioÖl).

Sdílet na sociální služby:    

Všechny ceny bez DPH pokud není uvedeno jinak.

  Nabídka produktů
  Kancelář
  oil TEAM a.s.

Markvartovická 1358/9c
747 14 Ludgeřovice

    +420 595 020 670

    info@oilteam.cz
    www.oilteam.cz
    IČ: 47673478, DIČ: CZ47673478