oil TEAM a.s.     O nás     Služby     eSHOP     Čištění olejů     Kontakty
  0 Kc 0

Váš košík Cena 0 Kc

Regio Trans

Úvod / Novinky / Regio Trans
Regio Trans

Digitální kontrola oleje a snížení CO2 – požadavek na výrobce maziv a přístrojů

Již více než 30 let se u mobilních pracovních strojů používají biooleje. V mnoha oblastech, jako např. při práci v lesích, v blízkosti vodních zdrojů nebo na železničních tratích, je jejich použití dokonce předepsáno. Stále více se však do popředí dostávají trvanlivost, delší intervaly výměny oleje a snížení emisí oxidu uhličitého. Nad vším ale stojí funkční spolehlivost a hospodárnost – a právě zde pomáhá digitální technika.

Strojní oleje a voda mají základní podobu – pro jejich použití, které je v souladu s určením, jsou vhodné pouze v čistém stavu. S přibývajícím znečištěním je použitelnost stále nižší. Na konci je pak příliš silně znečištěná kapalina nepoužitelná a dokonce může stroj poškodit.

Tak jako dříve i dnes se na oleje hledí jako na spotřební materiál a jen zřídka jako na konstrukční prvek. Z tohoto hlediska musí být oleje příznivé z hlediska ceny, musí být univerzálně použitelné a musíme je jednoduše a rychle obstarat. Naproti tomu stroje jsou čím dále výkonnější, a to při menších objemech a vyšších teplotách oleje za provozu, což se dá v dostupném rámci dosáhnout pouze výkonným chlazením. Za pracovní výkony strojů zodpovídají jejich konstruktéři. Trvalá vysoká výkonnost závisí ve značné míře na kvalitě a stavu použitých olejů. Úkolem výrobců strojů a olejů je tedy splnit očekávání uživatelů, tedy co nejjednodušší obsluhu a údržbu pracovních strojů.

Požadavek energetické efektivnosti je stejně tak samozřejmý jako to, aby stroje mohly být v provozu s biologicky rychle odbouratelnými oleji. Společnost KLEENOIL PANOLIN AG pracuje od roku 1986 na perfektním systému olejů, a to s cílem odstranit otázku „kam potom s ním“. Současný stupeň poznání a výroby obsahuje celou řadu výrobků, kde centrální roli hrají vysoce výkonné oleje. Aby bylo možné dosáhnout nejvyššího možného využití u zákazníka, bylo nezbytné prověřit všechny technologické možnosti týkající se nabízených olejů.

Stále více jsou požadovány delší intervaly výměn olejů

Biologicky rychle odbouratelné oleje mají nákupní ceny většinou vyšší, než jsou ceny biologicky neodbouratelných olejů na minerální bázi. Vyvážené hospodárnosti je tedy možné dosáhnout pouze delšími dobami jejich použití. Četné oleje PANOLIN, zejména oleje HLP SYNTH, jsou vhodné pro dlouhé intervaly výměn, což znamená, že nemusí být vyměňovány v jinak obvyklých intervalech stanovených podmínkami použití a záručními podmínkami výrobce stroje. Při použití olejů PANOLIN HLP SYNTH v mobilních strojích (např. u železničních stavebních strojů) jsou doby použití bez výměny oleje prokázány na dobu více než 20.000 provozních hodin. S tímto olejem jsou k dispozici v oblasti železničních stavebních strojů pozitivní praktické zkušenosti již za dobu delší, než je 30 let.

Nicméně riziko spočívá v tom, kdyby dlouhodobé použití takových olejů bylo nekriticky vychvalováno, aniž by byla současně vyvíjena koncepce filtrování a nebyly by důrazně doporučovány periodické analýzy oleje. Všeobecně je možné doporučit, aby oleje byly v laboratoři analyzovány minimálně v takových intervalech, jak jsou nastaveny obvyklé výměny oleje . Optimální diagnostikou oleje je možné zároveň zjistit skutečný stav stroje.

Ekologické oleje jsou osvědčené již 30 let

Hydraulické oleje PANOLIN řady HLP SYNTH jsou podle směrnic OECD (plné odbourání) zařazeny mezi biologicky rychle odbouratelné a vyhovují zpravidla té nejnižší třídě ohrožení vody. Mnohdy jsou tyto výrobky označeny různými značkami ochrany životního prostředí, např. obrázkem modrého anděla nebo evropským označením EEL (European Ecolabel). Technická výkonnost jako např. stabilita vůči stárnutí a chování pro ochranu proti otěru jsou u těchto výrobků velmi vysoké. U hydraulických olejů PANOLIN přesvědčují o kvalitě také velmi nízké body tuhnutí (až -60 st. C), což potvrzuje excelentní stabilitu za nízkých teplot. Důležité je také to, že jsou k dispozici doporučení četných výrobců strojů a komponent. Výrobky PANOLIN HLP SYNTH již roky splňují náročné požadavky výrobců strojů. Pro všechny pracovní stroje, které se pohybují na kolejích a v lesích, je použití biologicky rychle odbouratelných olejů závazně předepsáno. Je tomu tak již mnoho desetiletí a má to dobrý důvod. Únik olejů na svršek železnice nebo v lese je totiž velmi problematický, protože kontaminace je pak technicky, časově i nákladově velmi náročná.

Olej je možné sledovat „digitálně“ a tím ho měnit v pravý čas

Mezi výměnami oleje a nebo intervaly analýz nastává pro užití používaných olejů „bezpřístrojová slepá ulička“. Aby se zabránilo rizikům, často se intervaly výměn a nebo analýz zkracují. Při dnešním stavu techniky je však možné nechat všechna opatření týkající se oleje, např. analýzu nebo výměnu oleje, provádět podle skutečného stavu. K tomu v KLEENOIL PANOLIN vyvinuli integrovanou koncepci sledování kapaliny. Hlavní částí této koncepce je obtoková jednotka s filtrem a se zabudovaným senzorem oleje, kterým se přímo ve stroji provádí kontrolu skutečného stavu každých 30 minut. Zajímavá je také možnost připojení na dálkový přenos, takže stroje mohou být účinně kontrolovány i na dálku.

Zachování dobrého stavu oleje je důležité

Tak jako musí vrcholový sportovec mimořádně dbát na zdraví svého těla, tak i všechny jiné hodnotné věci musí být chráněny s vyšší náročností na péči, aby si zachovaly svoji vysoko výkonnost. U vysoce výkonných olejů to není jinak. Společnost KLEENOIL PANOLIN AG se v minulých desetiletích soustředila na vývoj mikrofiltračních systémů pro technické oleje. Výhody použití mikrofiltrace jsou mnohostranné. Péče o olej a agregát pomocí jemné filtrace v obtoku přináší snížení otěru a tím i poruch systému a výpadků. Proces stárnutí použitých kapalin se zpomaluje, protože pomocí použité techniky filtrace se vedle nečistot tvořených pevnými částicemi odstraňuje z oleje také voda. Filtrace KLEENOIL se soustřeďuje výhradně na odfiltrování kapalin na bázi uhlovodíků. Hlavními výhodami jsou přitom vysoká efektivnost pomocí filtračních jednotek (1 – 3 mikrometry) a rovněž vysoká kapacita absorpce nečistot filtračními prvky. Díky promyšlené konstrukci zůstávají aditiva použitá v olejích i při vysoké účinnosti filtrace nedotčena. Ostatní katalyticky i abrazivně působící nečistoty, tedy voda a pevné částice, jsou odfiltrovány.

Mikrofiltrace KLEENOIL je koncipována na zachování dobrého stavu oleje a díky optimalizaci kontrolním senzorem oleje (KLEENOIL ICC) je skutečný stav oleje sledován v reálném čase. Právě při použití vysoce hodnotných, drahých a nebo biologicky rychle odbouratelných olejů má mimořádný význam udržet jejich změny pod kontrolou.

Vedle intervalů výměn oleje a biologické odbouratelnosti přispívá k hodnotě také vyhodnocování produkce CO2. Podle závěrů konference OSN o klimatu v Paříži v roce 2015 a rovněž podle ještě přísnějšího potvrzení těchto závěrů v Bonnu 2017, bude že snižování úniku CO2 od průmyslových podniků vyžadováno ve stále větší míře. Aby PANOLIN mohl dát kvalifikovanou odpověď v oblasti maziv, byla vyvinuta koncepce PANOLIN GreenMachine. K tomu byl náročně vyvinutý speciální počítač CO2. Na něm jsou vyhodnocována použití maziv šetrných k životnímu prostředí a s tím související snižování úniku CO2. Hodnota „Carbon Footprint“ (stopa CO2) ukazuje potenciál skleníkových plynů zkoušeného výrobku během časového úseku, pro který se použití daného výrobku předpokládá. Podniky, které budou realizovat koncepci PANOLIN GreenMachine, tím prokážou, že přispívají k ochraně životního prostředí a tím získávají konkurenční výhodu.

Milorad Krstic
KLEENOIL PANOLIN AG

Sdílet na sociální služby:    

Všechny ceny bez DPH pokud není uvedeno jinak.

  Nabídka produktů
  Kancelář
  oil TEAM a.s.

Markvartovická 1358/9c
747 14 Ludgeřovice

    +420 595 020 670

    info@oilteam.cz
    www.oilteam.cz
    IČ: 47673478, DIČ: CZ47673478