Koncept

Koncept

CÍL: STROJ BEZ VÝMĚN OLEJE
CESTA: KONCEPCE INTEGROVANÉ KAPALINY

Intervaly výměn oleje jsou ještě i dnes stanovovány empiricky a provádějí se nezávisle na skutečné kvalitě maziva. To ovšem způsobuje zbytečné náklady. Když se provede výměna oleje příliš brzy, likviduje se ještě bezvadné mazivo; když se výměna oleje provádí příliš pozdě, mohou vznikat škody na strojích. Ideální je provádět výměnu oleje v závislosti na jeho skutečném stavu.

KONCEPCE INTEGROVANÉ KAPALINY, vyvinutá u KLEENOIL PANOLIN AG, se týká převážně oblasti použití hydraulických, motorových a převodových olejů, a to s cílem snížit náklady a potřebu energie a v ideálním případě dosáhnout stupně STROJE BEZ NUTNOSTI VÝMĚNY OLEJE. Tato koncepce spočívá na třech krocích:

1. Oleje pro dlouhodobé použití

Je samozřejmé, že uvedeného cíle tj. úrovně stroje bez nutnosti výměny oleje je možné dosáhnout pouze výkonově silnými a dlouhodobě použitelnými oleji. První zkušenosti máme s plně syntetickými biologicky rychle odbouratelnými oleji PANOLIN. Po více než 30 letech zkušeností s tímto výrobkem byly odzkoušeny a prokázány doby použití více než 20.000 hodin provozu v mobilních zařízeních resp. více než 100.000 provozních hodin při použití v průmyslu. Jedná se zde o hydraulický olej PANOLIN HLP SYNTH. Koncepce integrované kapaliny se rovněž opírá o další četné vysoce výkonné hydraulické, motorové a převodové oleje.


2. Mikrofiltrace KLEENOIL

Všeobecné přednosti používání mikrofiltrace KLEENOIL jsou mnohostranné. Péče o olej a tedy agregáty pomocí mikrofiltrace KLEENOIL přispívá ke snížení poruch takového systému, jeho opotřebení a výpadků. Proces stárnutí kapaliny se prodlužuje, protože pomocí filtračních prvků KLEENOIL jsou z oleje odfiltrovány nečistoty pevných látek a vody. Díky tomuto zlepšení je možné intervaly výměn oleje výrazně prodloužit.


3. KLEENOIL ICC

KLEENOIL ICC je speciálně vyvinutý senzor k analýze oleje; je koncipován výhradně k online-analýzám oleje během provozu stroje. Vyhodnocení dat se provádí přímo v obslužné jednotce, kde se také pomocí tří světel LED (červené, žluté, zelené) zobrazuje analyzovaný stav. Tento systém je k dispozici s digitálním výstupem, takže je možné digitální zpracování dat a/nebo dálková kontrola. Přednostně je KLEENOIL ICC integrován do obtokové filtrační jednotky typu KLEENOIL SDU. Taková jednotka tvoří centrálu sledování čistoty a kontroly použitého oleje.

Koncept

Koncepce integrované kapaliny KLEENOIL PANOLIN AG je založena na technologii směřující do budoucnosti, na dlouhodobě odzkoušených a osvědčených výrobcích, které je možné použít jak v nových strojích, tak i pro dodatečnou instalaci v již používaných strojích.